Προσκλήσεις/Προσκλήσεις Σχ. Επ. Β’ Βάθμιας Εκπ./ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
27/01/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 27/1/2017 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Υπεύθ. Φωτόπουλος Φώτιος Τηλ. 2374350150 Fax 2374350111 ΠΡΟΣ Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Β΄Βαθμιας Εκπαίδευσης ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής» Καλείστε να προσέλθετε στην 1η τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Κασσάνδρειας την 1η του μηνός Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 1. Αποδοχή ορισμού Επιτροπών από το Δήμο για την εύρυθμη λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής 2. Έγκριση οφειλών ΠΟΕ 3. Έγκριση προμήθειας γραφικής ύλης, εκτυπώσεων και άλλων ομοειδών αντικειμένων και μηχανημάτων και διάθεση της πίστωσης 4. Έγκριση της παροχής υπηρεσίας για συντήρηση-επισκευή μηχανημάτων γραφείου και διάθεση της πίστωσης 5. Έγκριση της συνέχισης της συνδρομής στην εταιρία «ΕΠΑΦΟΣ» για χρήση-υποστήριξη-παραμετροποίηση διαδικτυακού λογισμικού διαχείρισης της Σχολικής Επιτροπής και διάθεση της πίστωσης 6. Έγκριση συνέχισης της συνδρομής του Γυμνασίου Κασσάνδρας, στη σχολική ιστοσελίδα της εταιρίας DNHOST Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Κοντός Θωμάς

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101