Δελτία Τύπου/Πρόσκληση στην 1η Τακτική Συνεδρίαση
03/11/2011

Κασσάνδρεια 03-02-2011 

Αριθ.Πρωτ.1800

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), καλείστε να προσέλθετε στην 1η Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 09-02-2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30΄.για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

  2. Προεγκρίσεις αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού

ενδιαφέροντος.

  1. Συζήτηση επί του υποβληθέντος σχεδίου του Αντιδημάρχου

καθαριότητος (Σχέδιο Κανονισμού Καθαριότητος Δήμου

Κασσάνδρας).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 
 
 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101