Προσκλήσεις/Προσκλήσεις Δ.Σ./Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. Κασσάνδρας την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017