Προσκλήσεις/Προσκλήσεις Δ.Σ./Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. Κασσάνδρας, την Τετάρτη 20-09-2017 στις 19:00