Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις - Προμήθειες/Προσθήκη Κατά Επέκταση Αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Καλάνδρας και στο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας