Προσκλήσεις/Προσκλήσεις Δ.Σ./Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017