Ανακοινώσεις/ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018