Αποφάσεις
Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (Αρ. μελέτης 51/2009 Δήμου Παλλήνης)».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-Τ 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 75/2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ (Αρ. μελέτης 43/2008 Δήμου Παλλήνης)».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-Ψ 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 74/2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ (Αρ. μελέτης 234/2007 Δήμου Παλλήνης)».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-7 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 73/2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (Αρ. μελέτης 227/2007 Δήμου Παλλήνης)».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-Ρ 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 72/2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ & ΤΟΙΧΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Αρ. μελέτης 204/2007 Δήμου Παλλήνης)».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-Α 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 71/2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ (Αρ. μελέτης 410/2005 Δήμου Παλλήνης)».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-Θ 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 70/2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ Δ.Δ. Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ & Δ.Δ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Αρ. μελέτης 235/2005 Δήμου Παλλήνης)».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-Δ 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 69/2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ Δ.Δ. ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ & Δ.Δ. ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ (Αρ. μελέτης 181/2005 Δήμου Παλλήνης)».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-Ι 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 68/2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (Αρ. Μελέτης 180/2005 Δήμου Παλλήνης)».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-Υ 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 67/2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ Δ.Δ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ & Δ.Δ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ (Αρ. Μελέτης 142/2005 Δήμου Παλλήνης)»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-Ω 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 66/2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Αρ. μελ. 41/2005 Δήμου Παλλήνης)».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-Ζ 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 65/2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για άνοιγμα νέου λογαριασμού μισθοδοσίας, κατόπιν εντολής της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΗΟΩΕΘ-Θ 31/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 63/2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την επιβολή Τέλους Διαφήμισης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΗΟΩΕΘ-Ω 31/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 96/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER του προγράμματος ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΗΟΩΕΘ-Σ 31/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 83/2011 ΑΛΛΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ
Λήψη απόφασης για την απ΄ ευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού και ψήφιση πίστωσης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α15ΩΕΘ-Α 24/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 90/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος υπηρεσιών διαδικτύου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α1ΥΩΕΘ-7 17/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 61/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδοτήσεις Τοπικών Συμβουλίων.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α1ΥΩΕΘ-2 17/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 62/2011 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την προμήθεια γλυκισμάτων για το κέρασμα των μαθητών για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α1ΥΩΕΘ-Λ 17/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 60/2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορισμός Επιτροπών παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α1ΥΩΕΘ-3 17/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 59/2011 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 παρ. 1 Ν 3852/2010).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α1ΥΩΕΘ-Ζ 17/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 57/2011 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 149 150 151 152

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101