Αποφάσεις
Ταχυδρομικά τέλη για αποστολή λογαριασμών ύδρευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘ6ΩΕΘ-Ρ 06/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 162 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός χειριστών και εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά -ΙΜΙ- Οδηγία 2006/123/ΕΚ περί Υπηρεσιών στην Εσωτερική Αγορά
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΩΩΕΘ-ΧΓ 05/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 161 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΩΩΕΘ-Δ 05/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 151/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΒΩΕΘ-Ψ 03/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΒΩΕΘ-8 03/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 7483 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ0ΩΕΘ-Ι 14/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
υπογραφή Σύμβασης
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ0ΩΕΘ-Ρ 14/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 5694 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΧΕΠ 162Α/11 ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ1ΩΕΘ-Α 12/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΕΠ 161Α/11 ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ1ΩΕΘ-Ω 12/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΕΠ 160Α/11 ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ, ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ1ΩΕΘ-Ε 12/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΕΠ 38Β/11 ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ1ΩΕΘ-Β 12/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΕΠ 128Α/11 ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ1ΩΕΘ-4 12/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΘ-8 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΘ-Γ 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 6375 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΕΠ 127Α/11 ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΑΧ. ΤΑΜ/ΡΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΘ-1 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΕΠ 126Α/11 ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ Τ.Π.Δ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΘ-Η 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΕΠ 125Α/11 ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓ/ΝΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΘ-Λ 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΕΠ 124Α/11 ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑ 0824 ΚΡΑΤ. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΚΑ 0822 ΚΡΑΤ. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΘ-Δ 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΕΠ 37Β/11 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΘ-Ε 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΧΕΠ 36Β/11 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΘ-9 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
1 186 187 188 189 190 193

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101