Αποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Κ.Λ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ6ΩΕΘ-Ν 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 5131 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ6ΩΕΘ-Η 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 5130 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 20% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ6ΩΕΘ-2 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 4501 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ6ΩΕΘ-Μ 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 4416 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
σύμβαση προμήθειας αδρανών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-ΚΒ 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 5703 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ανάθεση προμήθειας αδρανών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-9Α 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 124 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
προμήθεια αδρανών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-ΙΗ 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 122 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και Απ’ ευθείας ανάθεση για την εργασία «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κασσάνδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-ΣΑ 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-ΗΖ 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 4415 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-ΗΕ 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 4414 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-Ρ9 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 4413 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 25/11
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-ΜΠ 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 24/11
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-ΞΜ 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΧΕΠ 27Β/11 ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-3Σ 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΕΠ 26Β/11 ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-ΥΓ 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΕΠ 25Β/11 ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-ΖΑ 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΕΠ 24Β/11 ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-Μ 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΕΠ 23Β/11 ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-Χ 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΕΠ 22Β/11 ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-Ε 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Εγκριση και διαθεση πιστωσης για την «Προμήθεια αδρανών».(αποφ. αρ. 26/11 οικονομικης επιτροπης)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-8 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 187 188 189 190 191

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101