Αποφάσεις
ΧΕΠ 30Β/11 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΨΩΕΘ-Ο 05/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ορισμός μονίμων υπαλλήλων υπεύθυνων για τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων Δημοτολογίου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΨΩΕΘ-Α 05/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΕΠ 29Β/11 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΨΩΕΘ-Ξ 05/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΧΕΠ 28Β/11 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΨΩΕΘ-Μ 05/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ) 3ου/11
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ6ΩΕΘ-Α 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 5904 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ) 3ου/11
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ6ΩΕΘ-8 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 5903 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ (ΜΤΠΥ) 3ου/11
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ6ΩΕΘ-Θ 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 5841 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΣΜΕΔΕ) 3ου/11
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ6ΩΕΘ-4 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 5840 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΥΔΚΥ) 3ου/11
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ6ΩΕΘ-Π 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 5839 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ) 3ου/11
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ6ΩΕΘ-Ω 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 5838 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ) 3ου/11
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ6ΩΕΘ-Φ 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 5837 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ6ΩΕΘ-Ζ 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 5131 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ6ΩΕΘ-Ε 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 5130 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 16/3/11 ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2011 ΑΠΟ 1/3/11 - 15/3/11
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ6ΩΕΘ-6 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 5612 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΜΕ Α.Π. 2192
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ6ΩΕΘ-Λ 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 4664 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (1ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΜΕ Α.Π. 2859)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ6ΩΕΘ-Τ 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 4665 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ 15% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ6ΩΕΘ-Ο 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 5135 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ6ΩΕΘ-Υ 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 5133 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Κ.Λ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ6ΩΕΘ-Ν 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 5131 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ6ΩΕΘ-Η 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 5130 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 188 189 190 191 192 193

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101