Αποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 20% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ6ΩΕΘ-2 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 4501 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ6ΩΕΘ-Μ 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 4416 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
σύμβαση προμήθειας αδρανών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-ΚΒ 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 5703 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ανάθεση προμήθειας αδρανών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-9Α 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 124 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
προμήθεια αδρανών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-ΙΗ 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 122 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και Απ’ ευθείας ανάθεση για την εργασία «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κασσάνδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-ΣΑ 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-ΗΖ 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 4415 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-ΗΕ 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 4414 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-Ρ9 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 4413 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 25/11
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-ΜΠ 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 24/11
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-ΞΜ 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΧΕΠ 27Β/11 ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-3Σ 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΕΠ 26Β/11 ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-ΥΓ 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΕΠ 25Β/11 ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-ΖΑ 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΕΠ 24Β/11 ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-Μ 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΕΠ 23Β/11 ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-Χ 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΕΠ 22Β/11 ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-Ε 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Εγκριση και διαθεση πιστωσης για την «Προμήθεια αδρανών».(αποφ. αρ. 26/11 οικονομικης επιτροπης)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-8 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
εγκριση και διαθεση πιστωσης της εργασιας Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κασσάνδρας(ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.23/11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-3 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
σύμβαση προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού με απ΄ευθείας ανάθεση
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΗΟΩΕΘ-Κ 31/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 4356 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
1 189 190 191 192 193

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101