Αποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Φ.Μ.Υ. 1ου/2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α1ΣΩΕΘ-Ω 22/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 4091 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ Τ.Π.Υ 1ου/2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α1ΣΩΕΘ-5 22/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 4090 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1ου/2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α1ΣΩΕΘ-Υ 22/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 4089 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1ου/11
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α1ΣΩΕΘ-0 22/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 4088 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1ου/2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α1ΣΩΕΘ-Ε 22/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 4086 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1ου/11
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α1ΣΩΕΘ-9 22/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 4085 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1ου/2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α1ΣΩΕΘ-Θ 22/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 4084 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 1ου/2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α1ΣΩΕΘ-Σ 22/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 4083 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΥΚΟΥΜΙΩΝ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α12ΩΕΘ-Δ 21/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 66/2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΤΕΑΔ(Ταμείο Ασφάλισης Νομικών)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α12ΩΕΘ-Γ 21/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 4012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΤΑΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α12ΩΕΘ-Π 21/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 4011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΥΚΟΥΜΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α12ΩΕΘ-Ξ 21/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 65 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α12ΩΕΘ-Ρ 21/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 4009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α1ΥΩΕΘ-Δ 17/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 115 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
«Σύσταση διαρκούς συντονιστικής Επιτροπής με τίτλο «Κομβικό Σημείο Επαφής» (ΚΟΣΕ) για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των Γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου Κασσάνδρας»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α1ΦΩΕΘ-Ρ 14/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 114 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 191 192 193

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101