Αποφάσεις
Εντολή μετακίνησης Ειδικού Συμβούλου, για εργασία εκτός έδρας.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΦΖΛΩΕΘ-ΙΘ2 20/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 266/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 60ΛΒΩΕΘ-Φ37 20/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 4605 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβές δικαστικών επιμελητών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΩ66ΩΕΘ-Φ08 20/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 4598 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβές δικαστικών επιμελητών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΚΘ3ΩΕΘ-Ν9Ψ 20/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 4592 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΛΓ2ΩΕΘ-ΓΩΛ 20/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 4579 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΩΗ4ΩΕΘ-Π4Ω 20/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 4575 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβές Δικαστικών επιμελητών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Υ6ΓΩΕΘ-ΓΡ0 20/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 4566 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ1Φ5ΩΕΘ-ΓΘΤ 20/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 4551 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οδοιπορικά έξοδα μετακινούμενων αιρετών
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω86ΧΩΕΘ-ΠΚ5 20/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 4545 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΙΒ3ΩΕΘ-1Ι2 17/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 4527 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κ.Ε.ΔΗ.Κ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Λ3ΟΩΕΘ-Ρ34 17/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 4522 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Aμοιβή Νομικού κ.Μπακρατσά Δ. για παράσταση σε δικάσιμο ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Θεσ/νίκης και σε οποιαδήποτε άλλη μετ' αναβολή δικάσιμο(εκπροσώπηση πρώην Αντιδημάρχου κ.Αλκ.Φτίκα)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΧ36ΩΕΘ-ΒΤΟ 17/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 4506 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβή Νομικού κ.Μπακρατσά Δ. προκειμένου να παρασταθεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημ.Χαλκιδικής σε δικάσιμο και σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή δικάσιμο σύμφωνα με την αριθμ.257/2022 απόφαση της Ο.Ε.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΧΤΓΩΕΘ-ΙΞ2 17/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 4502 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβή Νομικού κ.Οικονόμου Κ.για παράσταση ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Θεσ/νίκης και σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο (εκπροσώπηση πρώην Δημάρχου κ.Κυρίτση Β.)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΡ7ΝΩΕΘ-22Τ 17/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 4494 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβή Νομικού κ.Οικονόμου Κ. για παράσταση ενώπιον του Ποινικού Εφετείου Πλημμελημάτων Θεσ/νίκης σε κάθε εξ αναβολής δικάσιμο για την υπ'αριθμ.ΤΕΠ22-584 ποινική δικογραφία- για την εκπροσώπηση του πρώην Αντιδημάρχου κ.Μιχαλάκη Αντ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΡΒΞΤΩΕΘ-ΒΩΡ 17/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 4459 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΦΟΥΡΚΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΚΕΝΟ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΦΟΥΡΚΑΣ – ΜΟΛΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ – ΠΟΣΕΙΔΙΟΥ - ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9Β5ΞΩΕΘ-ΝΡΑ 17/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 4463/17-3-2023 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΙΒΗΡΗΣ-ΝΕΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ-ΧΑΝΙΩΤΗΣ-ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΒΥΥΩΕΘ-ΤΟΗ 17/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 4469 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων ( Μετακίνηση της κ. Ανθής Μποϊτσίδου , ΤΕ Τεχνολόγων στις 17/3/2023 προς και από Πολύγυρο στο Δικαστικό Μέγαρο )
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΔΘΨΩΕΘ-Σ9Χ 17/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 4426 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Εντολή μετακίνησης υπαλλήλου για εργασία εκτός έδρας.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΘΣΦΩΕΘ-0ΟΝ 17/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 260/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εργασίες αποκομιδής - ανακύκλωσης απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κασσάνδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΡΛΕΩΕΘ-40Υ 17/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 4402 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 289

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101