Αποφάσεις
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση Νομικού Συμβούλου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΧΦΚΩΕΘ-ΘΛΘ 26/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3350 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΡΚΝΩΕΘ-Τ9Α 26/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 167/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός υπαλλήλων του Δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των οργάνων των Δημοτικών Κοινοτήτων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 61Γ6ΩΕΘ-ΡΛ0 26/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 166/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περικοπή μισθού σε υπάλληλο.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΣΜ1ΩΕΘ-Ω4Υ 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 165/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 9428
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΡΟΞΞΩΕΘ-Μ9Τ 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3248 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ΚΗΙ1187
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΣΠΓΩΕΘ-Ξ6Υ 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3247 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ – ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ-ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΠΓΜΩΕΘ-9ΧΥ 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3066 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΦΕΙΛΗ ΠΟΕ για Παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης, περισυλλογής και εκπαίδευσης αδέσποτων ζώων της Δ.Ε. Παλλήνης του Δήμου Kασσάνδρας ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 160 ΤΟΥ Ν.3463/2006
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΒΥΗΩΕΘ-7ΧΤ 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3220 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΓΕ5ΩΕΘ-ΤΟΔ 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3206 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ3Λ0ΩΕΘ-ΗΣΦ 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 161 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΦΕΙΛΗ ΠΟΕ για Έξοδα δημοσίευσης διακήρυξης της υπηρεσίας " Υπηρεσίες λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμμάτων οικισμών Σίβηρης - Ν. Φωκαίας - Καλλιθέας - Πολυχρόνου - Χανιώτης - Πευκοχωρίου"
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΖΣΦΩΕΘ-ΡΘΟ 22/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3181 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΦΕΙΛΗ ΠΟΕ για Υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης και υποστήριξης για την ενίσχυση και καθιέρωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Δήμου Κασσάνδρας και την πιλοτική εφαρμογή του
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΡ6ΚΩΕΘ-ΤΑΧ 22/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3174 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΦΕΙΛΗ ΠΟΕ για Συντήρηση δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Κασσάνδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ρ9ΙΞΩΕΘ-Υ91 22/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3169 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
2ου λογ. του χρηματοδοτούμενου έργου Αποκατάσταση και συντήρηση οδικού δικτύου παραλιακού μετώπου Πευκοχωρίου Δήμου Κασσάνδρας ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 160 ΤΟΥ Ν.3463/2006
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΚΛ2ΩΕΘ-3ΤΘ 22/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3122 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων ( οφειλή ΠΟΕ )
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΚΚΙΩΕΘ-7ΡΑ 22/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3121 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών ΠΟΕ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 99ΤΝΩΕΘ-Γ5Μ 22/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3116 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΦΕΙΛΗ ΠΟΕ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 94ΛΟΩΕΘ-ΣΚΨ 22/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3114 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων ( οφειλή ΠΟΕ )
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΘΞΗΩΕΘ-Ρ2Α 22/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3115 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων ( οφειλή ΠΟΕ )
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ9ΨΟΩΕΘ-ΤΣΚ 22/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3113 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΨΜΦΩΕΘ-Γ6Μ 21/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3107 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 4 338

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101