Αποφάσεις
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 48435
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΟΥΓΩΕΘ-ΟΡΛ 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 18018/19-9-2023 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 64ΠΝΩΕΘ-2ΘΕ 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 18016/19-9-2023 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Μελέτη αποσαφήνισης ορίων οικισμού Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ξ64ΩΕΘ-ΙΝΔ 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 1101/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δήμου Κασσάνδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ4ΒΔΩΕΘ-Ω7Α 19/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 1097 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α.Π.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Κ0ΘΩΕΘ-ΔΣΠ 19/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 18035 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΒΑΘΜΙΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΛΥΒΩΕΘ-Ι7Ρ 18/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 1083/2023 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΒΑΘΜΙΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 920ΡΩΕΘ-ΩΚΒ 18/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 1082/2023 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση «προμήθειας ειδών διατροφής –τροφίμων Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Κασσάνδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 679ΠΩΕΘ-4ΙΝ 18/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 1075 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση προμήθειας «Τηλεφωνικών συσκευών υπηρεσιών Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΛΔΨΩΕΘ-Α4Ω 18/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 1076 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου Κασσάνδρας για την Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Συνδρομή για την πρόσβαση στη διαδικτυακή εφαρμογή της ΔήμοςΝΕΤ, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-postirixis».
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΗ0ΕΩΕΘ-8ΥΩ 15/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 1073 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου Κασσάνδρας 1072/2023 για την Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Συνδρομή για πρόσβαση στη διαδικτυακή εφαρμογή της ΔήμοςΝΕΤ».
Δήμαρχος ΑΔΑ: 62ΚΛΩΕΘ-ΚΓ6 15/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 1072 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου Κασσάνδρας 1071/2023 για την Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Συνδρομή στη Νομική Βάση Πληροφοριών Ε.Π.Ε “ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ”».
Δήμαρχος ΑΔΑ: 69ΟΣΩΕΘ-Φ7Τ 15/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 1071 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ι7ΗΩΕΘ-Ψ3Θ 15/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 1070/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μετακίνηση υπαλλήλου του Δήμου Κασσάνδρας, σε υπηρεσίες του ΝΠΙΔ με την επωνυμία “Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας (ΚΕΔΗΚ)”, σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 1, του Ν. 4257/2014
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ9Μ9ΩΕΘ-ΔΟ5 14/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 1069/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 93ΔΜΩΕΘ-Θ55 14/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 17779 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Εντολή μετακίνησης υπαλλήλου για εργασία εκτός έδρας.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Λ4ΓΩΕΘ-ΑΞΗ 13/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 1063/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ακύρωση διαδικασίας ανάθεσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ».
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΛΦΝΩΕΘ-Ε7Β 13/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 1062/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση της υπ’ αρ. 98/2023 μελέτης κι απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου Κασσάνδρας».
Δήμαρχος ΑΔΑ: 63ΕΨΩΕΘ-ΝΔΨ 13/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 1053 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ, ΟΓΚΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΣΒΟΩΕΘ-1ΑΘ 13/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 135/2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α511/2023
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΨΣΤΩΕΘ-Θ3Π 13/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 17678 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 316

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101