Αποφάσεις
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 196.727,80 € - Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 35.200,25 € για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια χημικού και απολυμαντικού υλικού» (αριθ. μελέτης 58/2018).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΘΜΔΩΕΘ-ΡΦΣ 19/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 221-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.150,16 € για τη «Παροχή Υπηρεσιών οργάνωσης και διαχείρισης προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες Δήμου Κασσάνδρας» (αρ.μελ. 44/2018).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΘΤΗΩΕΘ-4ΔΔ 19/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 221-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός δικηγόρου για προσφυγή του Δήμου στο VI Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω97ΨΩΕΘ-9Λ0 19/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 223-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάκληση πρόσκλησης για υπογραφή σύμβασης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΧΚΑΩΕΘ-ΑΡΥ 18/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 224-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παραλαβή μελέτης "Τεχνική μελέτη νομιμοποίησης κατασκευών παραλιακής ζώνης Ν.Φωκαίας"
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΤΧΡΩΕΘ-ΧΩΕ 18/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 219-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.795,04 € για τη «Εγκατάσταση συντήρηση και απολύμανση χημικών τουαλετών Δήμου Κασσάνδρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΨΤΟΩΕΘ-ΦΙΗ 12/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 217-18 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση Πρακτικού Ι της Ε.Δ. για την ανάδειξη αναδόχου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΗΞΣΩΕΘ-8Σ3 12/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 218-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΞΥΣΩΕΘ-ΖΑΘ 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 193-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ"
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΖΥΩΩΕΘ-ΤΤΥ 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 214-18 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΞΗς ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ Δ.Ε.ΠΑΛΛΗΝΗΣ"
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ6ΑΧΩΕΘ-ΧΧ9 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 215-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ"
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΗΝ7ΩΕΘ-Π84 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 216-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΘΟΜΩΕΘ-Φ2Β 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 212-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτων για χρήση στάθμευσης οχημάτων στην Τ.Κ. Παλιουρίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 69ΑΘΩΕΘ-ΔΑΡ 05/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 211-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στην περιοχή ΑΜΠΑΡΙΤΣΑ στην Τ.Κ. Χανιώτης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΠΜ7ΩΕΘ-9Ε7 05/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 210-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτήριου στην πλατεία Αγίου Νικολάου στην Τ.Κ. Καλλιθέας .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΕΤ6ΩΕΘ-ΠΡ6 05/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 209-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 1640,80 € ΓΙΑ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΡΩΘΡΟΥ" (ΑΓΩΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ WASTEC A.E.)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΕ2ΥΩΕΘ-8ΒΖ 04/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 201-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ Α.Μ.60-2018
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 78ΞΨΩΕΘ-ΓΧΣ 30/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 207 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ "ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ" (ΑΡ.ΜΕΛ.5/2018
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΚΟΡΩΕΘ-ΙΦΑ 30/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 208-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 75ΠΠΩΕΘ-ΦΓ5 30/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 205-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.490,00 € με τίτλο «Προμήθεια εξαρτημάτων κάδων απορριμμάτων Δήμου Κασσάνδρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 624ΦΩΕΘ-3ΗΑ 25/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 181-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 236

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101