Αποφάσεις
Διαγραφές οφειλών.(137/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω7ΥΒΩΕΘ-825 06/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 137/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης τμήματος εδαφικής έκτασης του γηπέδου στην Τ.Κ. Αφύτου στον Α.Σ. «ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΘΥΤΟΥ».(158/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 68ΦΤΩΕΘ-ΤΩΔ 06/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 158/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Θέμα: Έγκριση Ισολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας (ΚΕΔΗΚ) για τη χρήση του έτους 2016.(129/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΖΕΔΩΕΘ-559 06/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 129/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της κανονιστικής απόφασης περί καθορισμού κοινοχρήστων χώρων και υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.(136/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΟΑΒΩΕΘ-ΚΞΓ 06/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 136/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αιτήσεις Δημοτών – Φορέων.(160/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΖ02ΩΕΘ-1ΦΗ 06/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 160/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια χημικού και απολυμαντικού υλικού», αποδοχή της υπ’ αρ. 55/2018 μελέτης της υπηρεσίας και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης.(152/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 73Λ9ΩΕΘ-ΔΞΓ 31/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 152/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της 2ης δόσης έτους 2018 από τους ΚΑΠ για λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων.(156/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 69ΜΖΩΕΘ-ΘΤΛ 30/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 156/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων κάτω των 50 κ.ε.(155/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΩΦΘΩΕΘ-ΙΦ0 30/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 155/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας (ΚΕΔΗΚ).(154/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΙΕΨΩΕΘ-0ΑΣ 30/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 154/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός μελών για την συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Επέκταση ΧΥΤΑ Δήμου Κασσάνδρας».(151/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΠΞΘΩΕΘ-Ω73 30/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 151/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Μικροεπεκτάσεις αποχετευτικών δικτύων και παροχών αποχέτευσης οικισμού Ν. Φωκαίας» (αρ. μελ. 181/2017).(150/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Δ52ΩΕΘ-ΥΒΖ 30/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 150/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων δικτύων ύδρευσης και κατασκευή παροχών ύδρευσης οικισμού Κρυοπηγής» (αρ. μελ. 180/2017).(149/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ9Σ7ΩΕΘ-ΔΓΙ 30/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 149/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων δικτύων ύδρευσης και κατασκευή παροχών ύδρευσης οικισμού Αθύτου» (αρ. μελ. 179/2017).(148/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ18ΟΩΕΘ-1ΧΩ 30/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 148/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων δικτύων ύδρευσης και κατασκευή παροχών ύδρευσης οικισμού Καλλιθέας» (αρ. μελ. 178/2017).(147/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ00ΒΩΕΘ-160 30/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 147/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού και Νηπιαγωγείου Κασσάνδρειας» (αρ. μελ. 62/2017).(146/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΙΥΘΩΕΘ-Ν3Τ 30/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 146/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση του ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου Παλλήνης στην Δ.Κ. Πευκοχωρίου μετά την ίδρυση του Γενικού Λυκείου Πευκοχωρίου.(145/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΚΧΧΩΕΘ-Π87 30/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 145/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής αρθ. 186 του Δ.Κ.Κ για καθορισμό τιμήματος ακινήτου Μπλιούμη Αμαλίας, βάσει της 103/2018 ΑΔΣ.(139/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΝΒ4ΩΕΘ-Θ4Ξ 30/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 139/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρων στην Τ.Κ. Καλλιθέας.(135/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΜΧΑΩΕΘ-ΖΨΕ 30/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 135/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση δημοπράτησης για μίσθωση αγροτεμαχίου μετά αδειοδοτημένης γεωτρήσεως στην Τ.Κ. Καλάνδρας.(134/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΔΜΚΩΕΘ-8ΩΖ 30/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 134/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έκθεση Εσόδων-Εξόδων Α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Δήμου Κασσάνδρας.(133/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΣΖ0ΩΕΘ-5ΟΓ 30/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 133/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 126

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101