Αποφάσεις
Λήψη απόφασης για την απόρριψη των άρθρων 7 έως 14 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού που αφορούν τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας ¨Ιαματικές Πηγές Ελλάδος (ΙΠΕ)¨.(18/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΕΠΙΩΕΘ-Υ2Φ 03/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 18/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της 11ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού 2020. (12/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΝΜΔΩΕΘ-ΖΙΡ 11/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 12/2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφισμα για την σεξουαλική κακοποίηση των γυναικών. (11/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΣΝΓΩΕΘ-ΩΓΝ 11/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 11/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη χορήγηση αδειών στάθμευσης, στάθμευσης για ΑΜΕΑ, άδειες εισόδου-εξόδου και άδειες φορτοεκφόρτωσης. (15/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 69Θ4ΩΕΘ-8ΡΣ 09/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 15/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη διαμόρφωση ράμπας για ΑΜΕΑ και τοποθέτηση σήμανσης στην Κοινότητα Καλλιθέας του Δήμου Κασσάνδρας.(16/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9Ε35ΩΕΘ-ΒΓ2 08/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 16/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Κασσάνδρας για το έτος 2021. (17/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΖΕ7ΩΕΘ-ΞΔΔ 05/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 17/2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Κασσάνδρας για το έτος 2021. (14/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΩΒΛΩΕΘ-2ΚΘ 05/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 14/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κασσάνδρας για το έτος 2021.(13/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΗΠ8ΩΕΘ-ΖΝ0 05/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 13/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «εκμίσθωση μοτοποδηλάτων κάτω των 50 κ.ε.» στην Κοινότητα Χανιώτης.(6/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΡΠΣΩΕΘ-Χ5Ρ 29/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 6/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός μελών για την Επιτροπή Εκτίμησης και Καταμέτρησης Ακινήτων.(7/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΓΛΙΩΕΘ-Τ66 29/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 7/2021 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Επιτροπής Eπίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΞΜΧΩΕΘ-ΞΧΚ 28/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 10/2021 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής Θαλασσίων Μέσων αναψυχής.(9/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΒΔ3ΩΕΘ-0ΙΖ 28/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 9/2021 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός μελών για τη γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων.(8/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9628ΩΕΘ-ΖΕΜ 28/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 8/2021 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Κασσάνδρας στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας Αναπτυξιακή Χαλκιδικής ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, εν όψει της μετατροπής της σε «Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης».(5/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ527ΩΕΘ-ΣΡΦ 26/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 5/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαμαρτυρία για τον αποκλεισμό της Χαλκιδικής από την ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου.(172/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΜΦ7ΩΕΘ-ΘΦΣ 14/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 172/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για την απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές ποσού 60.209,55 € από ΚΑΠ για συντηρήσεις - επισκευές σχολικών κτιρίων.(170/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9082ΩΕΘ-ΜΥΖ 31/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 170/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για την έγκριση της 8ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού.(165/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΗΠΘΩΕΘ-Ε3Κ 31/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 165/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου για τον θάνατο του πρώην Δημάρχου Κασσάνδρας Σμυρλή Ιωάννη.(163/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ξ14ΩΕΘ-ΝΤΛ 30/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 163/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Επιτροπών παραλαβής προμηθειών του Ν 4412/2016 για το έτος 2021.(171/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΣΠ3ΩΕΘ-9ΧΚ 29/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 171/2020 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αμπελοοινικών θεμάτων της Π.Ε. Χαλκιδικής ( ΚΥΑ 5067/117292/27-10-2015 ΦΕΚ Β’ 2323/2015 ). (177/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 67ΧΜΩΕΘ-ΒΡΤ 28/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 177/2020 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 152

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101