Αποφάσεις
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΖ ΕΤΟΥΣ 2017
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6Κ5ΩΩΕΘ-92Ψ 15/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 4-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ.ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΘΕ7ΩΕΘ-ΤΧ1 15/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 6-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ο.Τ.2104 ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 66ΦΨΩΕΘ-Α3Ζ 22/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 3-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ψ5ΧΡΩΕΘ-ΤΒ1 21/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 7ΗΚΥΩΕΘ-Λ0Σ 28/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 69-17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ -ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ψ4ΗΤΩΕΘ-Φ6Ν 28/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 68-17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΠΞΗΩΕΘ-ΒΙΠ 28/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 67-17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6Α5ΖΩΕΘ-Κ7Ν 28/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 66-17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΑΜΑΡΑΚΙΑ) ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 68ΓΖΩΕΘ-ΒΕ8 01/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 65-17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΕ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΓΛΚΩΕΘ-6ΔΥ 01/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 61-17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΕ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 7ΣΚΨΩΕΘ-22Μ 30/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 62-17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 7ΤΘΖΩΕΘ-ΤΨΒ 28/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 60-17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 67ΚΙΩΕΘ-ΠΟ2 24/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 47-17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΤΗΣ Δ.Κ.ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6525ΩΕΘ-Π72 23/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 63-17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ.ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΧΣΚΩΕΘ-ΧΘ4 23/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 59-17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6Γ3ΙΩΕΘ-50Ι 23/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 58-17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 63ΤΤΩΕΘ-2ΩΠ 23/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 57-17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΗ ΣΙΒΗΡΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΚΖΞΩΕΘ-ΡΑΨ 23/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 56-17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΗ ΜΟΛΑ ΚΑΛΥΒΑ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 7ΦΠ9ΩΕΘ-ΚΨ4 21/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 51-17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ -ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ψ6Ξ2ΩΕΘ-ΣΙ3 21/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 55-17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 15

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101