Αποφάσεις
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 4ΑΓ9ΩΕΘ-Π 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 9/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Καθορισμός αιγιαλών - κοινόχρηστων χώρων – χώρων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου Δήμου Κασσάνδρας.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-ΕΩ 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 10/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 18 19 20

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101