Αποφάσεις
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΕΘ-Μ 01/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 18/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΕΘ-9 01/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 17/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 4Α35ΩΕΘ-4 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 16/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 4Α36ΩΕΘ-Η 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 14/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ-ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 4Α37ΩΕΘ-Θ 06/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 15/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 4ΑΘΓΩΕΘ-6 17/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 13/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 4ΑΘΓΩΕΘ-Κ 17/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 14/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 4ΑΓΜΩΕΘ-Τ 27/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 12/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 4ΑΓ9ΩΕΘ-Π 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 9/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Καθορισμός αιγιαλών - κοινόχρηστων χώρων – χώρων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου Δήμου Κασσάνδρας.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-ΕΩ 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 10/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 20 21 22

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101