Αποφάσεις
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ Η ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ (ΕΔΕΣΜΑΤΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ Ι.Ν. ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ & ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΟΡΩΕΘ-6ΒΓ 19/10/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΜΕ 56981" ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 478,00 € ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΟΡΩΕΘ-Σ2Μ 19/10/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΚΤΩΝ ΜΕ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΟΡΩΕΘ-9Θ3 19/10/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΞΥΛΕΙΑ)" ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΟΡΩΕΘ-2ΣΤ 19/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 23585 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ" ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΟΡΩΕΘ-9ΓΓ 19/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 23541 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Περίληψη διακήρυξης της εργασίας "Εκμετάλλευση γεωτρήσεων Χανιώτης-Κασσανδρείας Δήμου Κασσάνδρας"
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45Ο9ΩΕΘ-ΤΚ8 18/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 23725 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΤΗΝ 21-09-2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45Ο9ΩΕΘ-ΑΝΛ 18/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 397 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΤΗΝ 21-09-2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45Ο9ΩΕΘ-ΘΦΒ 18/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 396 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Περίληψη διακήρυξης της εργασίας "Εκμετάλλευση γεωτρήσεων Χανιώτης-Κασσανδρείας Δήμου Κασσάνδρας"
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΟΒΩΕΘ-ΩΥΒ 13/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 23332 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Περίληψη διακήρυξης της εργασίας "Καθαρισμός γεωτρήσεων Δήμου Κασσάνδρας"
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΟΒΩΕΘ-ΧΚΟ 13/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 23331 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Περίληψη διακήρυξης της εργασίας "Καθαρισμός υγρών θαλάμων αντλιοστασίων και έργων εισόδου Ε.Ε.Λ."
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΟΒΩΕΘ-ΚΟΙ 13/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 23330 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45Ο4ΩΕΘ-Ξ19 12/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 381 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
α) Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός γεωτρήσεων Δήμου Κασσάνδρας» β) Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της αριθ. 28/2011μελέτης και γ) Καθορισμός όρων διακήρυξης της δημοπρασίας. (ΑΠΟΦ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 499/11)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45Ο4ΩΕΘ-ΚΤΔ 12/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 499 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
α) Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός υγρών θαλάμων αντλιοστασίων και έργων εισόδου Ε.Ε.Λ.» β) Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της αριθ. 27/2011 μελέτης και γ) Καθορισμός όρων διακήρυξης της δημοπρασίας. (ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 498/11
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45Ο4ΩΕΘ-ΟΥ7 12/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 498 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
α)Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Εκμετάλλευση γεωτρήσεων Χανιώτης-Κασσανδρείας» β) Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της αριθ. 34/2011 μελέτης και γ) Καθορισμός όρων διακήρυξης της δημοπρασίας.(ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 488/11)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45Ο4ΩΕΘ-7Θ3 12/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 488 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού, (σακούλες διάφορα μεγέθη)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΠΧΩΕΘ-4ΔΥ 07/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 380 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση της προμήθειας Σπόρων-φυτών-δενδρυλίων(φυτά-λίπασμα,τύρφη,κ.α)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΠΧΩΕΘ-17Α 07/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 379 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΠΧΩΕΘ-ΔΓΜ 07/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 377 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση της προμήθειας Εκτυπώσεις, εκδόσεις,βιβλιοδετήσεις(Φ/Α,τοπογραφικά,μελέτες)»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΠΧΩΕΘ-37Η 07/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 376 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απευθείας ανάθεση της προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων(φάκελοι,κλασέρ,χαρτί Α4)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΠΧΩΕΘ-ΖΟΛ 07/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 375 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 273 274 275 276 277 289

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101