Αποφάσεις
Έγκριση και διάθεση πίστωσης 102.286,83 € για Διαχείριση και Λειτουργία ΧΥΤΑ, Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Κασσάνδρας, Δήμου Παλλήνης, ΔΕΔΑΚΑΠ.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡ. 45/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓ5ΩΕΘ-Ω 26/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης 13.755,03 € για λειτουργικές δαπάνες ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ.(αποφ. οικον. επιτρ. 43/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓ5ΩΕΘ-Φ 26/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης 23.982,70 € για την Προμήθεια πετρελαίου κίνησης των μεταφορικών μέσων της Υπηρεσίας Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού (Π.Ο.Ε.) πρώην Δήμου Παλλήνης.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡ.53/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓ3ΩΕΘ-Η 21/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης 501,21 € για την Προμήθεια βενζίνης για την κίνηση των μεταφορικών μέσων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.(ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡ. 42/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓ3ΩΕΘ-4 21/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης 1.799,38 € για την Προμήθεια πετρελαίου κίνησης μηχανημάτων έργου της Υπηρεσίας Τεχνικών έργων.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡ. 41/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓ3ΩΕΘ-Κ 21/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης 267,73 € για την Προμήθεια βενζίνης για την κίνηση των μεταφορικών μέσων της Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡ. 40/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓ3ΩΕΘ-Ρ 21/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης 480,73 € για την Προμήθεια βενζίνης για χλοοκοπτικά-θαμνοκοπτικά της Υπηρεσίας Πρασίνου(ΑΠΟΦ.ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡ. 39/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓ3ΩΕΘ-Φ 21/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης 2.314,26 € για την Προμήθεια πετρελαίου κίνησης των μεταφορικών μέσων της Υπηρεσίας Τεχνικών έργων.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡ.38/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓ3ΩΕΘ-Μ 21/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης 1.114,51 € για την Προμήθεια πετρελαίου κίνησης αντλιοστασίων Ύδρευσης.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡ.37/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓ3ΩΕΘ-6 21/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης 756,98 € για την Προμήθεια πετρελαίου κίνησης μηχανημάτων έργου της Υπηρεσίας Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης(ΑΠΟΦ.ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡ. 36/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓ3ΩΕΘ-Υ 21/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης 1.028,79 € για την Προμήθεια πετρελαίου κίνησης των μεταφορικών μέσων της Υπηρεσίας Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡ. 35/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓ3ΩΕΘ-1 21/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης 799,65 € για την Προμήθεια πετρελαίου κίνησης μηχανημάτων έργου της Υπηρεσίας Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού(ΑΠΟΦ.ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡ. 34/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓ3ΩΕΘ-Ι 21/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης 10.860,47 € για την Προμήθεια πετρελαίου κίνησης των μεταφορικών μέσων της Υπηρεσίας Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ.33/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓ3ΩΕΘ-Δ 21/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης 11.033,07 € για την Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.(αποφ. Οικον.Επιτροπης 32/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓ3ΩΕΘ-Β 21/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Κατάρτιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 Δήμου Κασσάνδρας(αρ.αποφ. 31/2011 Οικονομικης Επιτροπης)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΗΩΕΘ-Η 13/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για έκδοση πινακίδων, έλεγχο ΚΤΕΟ κλπ των απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου Κασσάνδρας (ΑΡ.ΑΠΟΦ.30/11 ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓ9ΩΕΘ-1 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για επισκευή και συντήρηση του με αριθ. πλαισίου WMAM100386Y013867 οχήματος απορριμματοφόρου της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κασσάνδρας.(ΑΡ.ΑΠΟΦ.29/11 ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓ9ΩΕΘ-Ρ 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για επισκευή και συντήρηση του μηχανήματος έργου με αριθ. πινακ. 101031 της Yπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου Κασσάνδρας.(ΑΡ.ΑΠΟΦ.28/11 ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓ9ΩΕΘ-7 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για επισκευή και συντήρηση δύο μηχανημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κασσάνδρας.(ΑΡ.ΑΠΟΦ.27/2011 ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓ9ΩΕΘ-3 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στη Τ.Κ. Πευκοχωρίου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων(ΑΡ.ΑΠΟΦ.18/2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΨΩΕΘ-Τ 05/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 290 291 292 293

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101