Αποφάσεις
Αναπροσαρμογή τελών Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού(αρ.αποφ.22/11 οικονομικης επιτροπης)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-Λ 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός τιμήματος απλής χρήσης αιγιαλού(αρ.αποφ.21/11 οικονομικης επιτροπης)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-Ν 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επιβολή τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2011(αρ.αποφ.20/11 οικονομικης επιτροπης)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-5 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επιβολή τέλους διαφήμισης (αρ.αποφ. 13/01 οικονομικης επιτροπης)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-Π 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου Επισκευή βλαβών αποχέτευσης Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Κασσάνδρας(ΑΡ.ΑΠΟΦ. 12/11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΟΤΡΟΠΗΣ)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΕΘ-Φ 01/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α1ΖΩΕΘ-Ζ 29/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 17/2011 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 «ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (Κ.Α.Π.Η.)»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α1ΖΩΕΘ-Β 29/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 16/2011 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 «ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α1ΖΩΕΘ-5 29/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 15/2011 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α1ΖΩΕΘ-Ο 29/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 14/2011 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2010 ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α1ΖΩΕΘ-Π 29/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 10/2011 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α1ΣΩΕΘ-Φ 22/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 11/2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 291 292 293

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101