Αποφάσεις
Εξουσιοδότηση υπογραφής πιστοποιητικών - βεβαιώσεων που εκδίδονται από τα Δημοτολόγια και τα Μητρώα Αρρένων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΣΒ5ΩΕΘ-Ε6Λ 19/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 268/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάκληση της 170/01-07-2016 (ΑΔΑ:6ΩΑ2ΩΕΘ-ΖΘ6) απόφασης Αντιδημάρχου Κασσάνδρας και εκ νέου ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους
Δήμαρχος ΑΔΑ: 70ΚΦΩΕΘ-ΟΨΘ 19/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 267/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αμοιβες Νομικών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΟΖ4ΩΕΘ-79Ψ 14/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 18623 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή υπηρεσίας οργάνωση και διαχείριση προγράμματος γαλάζιας σημαίας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΩΔΩΩΕΘ-6ΗΕ 12/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 265 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΗΡΥΩΕΘ-64Λ 12/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 18272 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΕ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΥΝ9ΩΕΘ-ΜΧΦ 07/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 40-17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ε48ΩΕΘ-ΥΡΞ 31/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 17199 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΕΩΨΩΕΘ-ΜΦΡ 30/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 252 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΔΕΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΠΟΣΕΙΔΙ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω0ΙΖΩΕΘ-9ΣΦ 28/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 45-17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΟ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω584ΩΕΘ-ΟΘ0 28/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 44-17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω59ΘΩΕΘ-ΛΟΛ 28/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 43-17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΔΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΜΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 656ΜΩΕΘ-Η1Ψ 28/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 42-17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΔΕΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΓΗΨΩΕΘ-ΖΨΓ 28/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 41-17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποζημίωση πολιτών από φθαρμένα οδοστρώματα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ρ4ΧΩΕΘ-ΩΞΩ 28/08/2017 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ 448 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΟ79ΩΕΘ-ΣΑΙ 28/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 246/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΛΑΦΩΕΘ-ΑΥΗ 25/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 39-17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ξ67ΩΕΘ-ΣΦΘ 25/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 16595 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Αμοιβές δικαστικών επιμελητών.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΩΩΛΩΕΘ-5Α4 21/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 16179 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβές δικαστικών επιμελητών.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΑΧΒΩΕΘ-ΛΕΡ 21/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 16180 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβές Νομικών
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω04ΔΩΕΘ-Θ1Ι 21/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 16059Α ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 116

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101