Αποφάσεις
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α510/2023
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ρ4ΒΩΕΘ-22Η 12/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 17636 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 684ΖΩΕΘ-ΡΝ7 12/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 17625 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΞΒΧΩΕΘ-ΛΓ5 12/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 17588/2023 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τροποποίηση της υπ' αρίθμ. 1005/30-09-2023/6Φ5ΦΩΕΘ-1Ο4 απόφασης Δημάρχου Κασσάνδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ζ32ΩΕΘ-ΛΔ8 11/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 1046/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ, ΟΓΚΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9Λ1ΚΩΕΘ-ΤΗΧ 11/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 17414 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τοποθέτηση Καθαριστών/στριών Σχολικών Μονάδων σε υπηρεσία του Δήμου 2023-2024
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΒΟΡΩΕΘ-Ζ35 08/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 1038/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΧΗΕΩΕΘ-Ι3Ω 07/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 17441 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ολοκληρωμένα Εργα Αναπλάσεων Παραλιακής Ζώνης Οικισμών Νέας Φωκαίας και Χανιώτης Δήμου Κασσάνδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΧΤΖΩΕΘ-ΡΣΓ 07/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 17385 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ανάπλαση Οικισμού Φούρκας Δήμου Κασσάνδρας (2021ΕΠ00800005)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 66ΑΨΩΕΘ-Σ62 07/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 17361 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Μελέτη αποσαφήνισης ορίων οικισμού Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ8Ε5ΩΕΘ-ΩΔ0 06/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 17308 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών «Προμήθειας ειδών διατροφής –τροφίμων» Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Κασσάνδρας με απευθείας ανάθεση .
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9289ΩΕΘ-ΞΟΩ 06/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 1036 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α507/2023
Δήμαρχος ΑΔΑ: 914ΣΩΕΘ-ΔΜ9 06/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 17342 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΖΣΠΩΕΘ-Ρ3Ζ 06/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 1029/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ Δ.Ε. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΓΧΔΩΕΘ-4Γ6 06/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 1028/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ξ8ΛΩΕΘ-ΟΔΟ 06/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 17294 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Υ8ΑΩΕΘ-ΒΩΛ 06/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 1030/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Καθαρισμοί και αποκλαδώσεις εντός δασικού δικτύου και όμορα αυτού»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 917ΞΩΕΘ-ΛΕΚ 05/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 1027/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 65ΩΛΩΕΘ-Ι84 05/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 17222 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου 1025/2023 για την Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια μηχανημάτων μηχανογράφησης Η/Υ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 901ΖΩΕΘ-ΚΝΞ 04/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 1025 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α502/2023
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΧΨΚΩΕΘ-Χ1Υ 04/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 17202 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 316

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101