Αποφάσεις
Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης Α’ τριμήνου 2024 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2024
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ9ΙΕΩΕΘ-ΣΗΛ 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 116-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επί αιτήσεως παραίτησης από δικόγραφο Ανακοπής 61/2022
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΚΝΖΩΕΘ-ΥΚΧ 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 125-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επί αιτήσεως παραίτησης από δικόγραφο Ανακοπής 316/2023
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΞΒ4ΩΕΘ-Φ41 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 124-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επί αιτήσεως παραίτησης από δικόγραφο Αναστολής 349/2023
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΕΒΥΩΕΘ-1ΦΑ 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 123-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επί αιτήσεως παραίτησης από δικόγραφο Ανακοπής 303/2023
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΒΛΕΩΕΘ-8ΒΒ 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 122-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
: Επί αιτήσεως παραίτησης από δικόγραφο Αναστολής 327/2023
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΨΟΤΩΕΘ-ΘΘ1 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 121-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επί αιτήσεως παραίτησης από δικόγραφο Ανακοπής 332/2023
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΓΡ9ΩΕΘ-ΙΤ2 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 120-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επί αιτήσεως παραίτησης από δικόγραφο Αναστολής 369/2023
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΨΑΠΩΕΘ-3ΡΔ 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 119-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επί αιτήσεως παραίτησης από δικόγραφο Ανακοπής 140/2023
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΡΙΓΩΕΘ-7ΧΔ 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 118-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επί αιτήσεως παραίτησης από δικόγραφο Ανακοπής 60/2022
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: ΡΩΞ1ΩΕΘ-9ΥΦ 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 117-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση άδειας κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου-εξόδου) στις εγκαταστάσεις ξενοδοχειακής μονάδος στην Δημοτική. Κοινότητα Καλλιθέας
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΤΕΗΩΕΘ-Γ09 25/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 103-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές και παραλιακό μέτωπο από φυσικές καταστροφές (περιοχές Πευκοχωρίου,Σίβηρης,Παλιουρίου)
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΕΝΠΩΕΘ-0ΗΩ 25/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 109-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές και παραλιακό μέτωπο από φυσικές καταστροφές (περιοχή Πολυχρόνου)
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Κ2ΗΩΕΘ-ΤΞΩ 25/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 107-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Χορήγηση άδειας κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου-εξόδου) σε αγροτεμάχιο στη θέση «Κοπάνα» στην Δημοτική Κοινότητα Πευκοχωρίου
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΕΠΥΩΕΘ-238 24/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 84-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Χορήγηση άδειας κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου-εξόδου) οχημάτων για την πρόσβαση σε υπαίθριο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στο υπ’αριθμ.40 οικόπεδο του Ο.Τ Γ32 της Δημοτικής. Κοινότητας Καλλιθέας
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 66ΣΕΩΕΘ-ΠΜΣ 24/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 83-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Χορήγηση άδειας κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου-εξόδου) οχημάτων για την πρόσβαση σε υπαίθριο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στο υπ’αριθμ.03 οικόπεδο του Ο.Τ Γ25 της Δημοτικής. Κοινότητας Πευκοχωρίου
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 6299ΩΕΘ-ΕΦΞ 24/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 82-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση 3ης παράτασης συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση Εσωτερικού δικτύου ύδρευσης παλαιού οικισμού Πευκοχωρίου»
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ06ΣΩΕΘ-ΚΧΧ 23/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 105-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1η Συμπληρωματική σύμβαση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ» (αρ.μελ.172/2015
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΖΓΝΩΕΘ-5ΨΘ 23/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 104-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση 2 ης παράτασης συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων τμήματος οικισμού Αφύτου Δήμου Κασσάνδρας
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΡΝΡΩΕΘ-4ΟΝ 23/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 102-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου»
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ1ΥΚΩΕΘ-ΧΑΦ 22/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 99-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 6

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101