Αποφάσεις
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΘΘΦΩΕΘ-ΝΔ8 17/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 53-17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΧΑΝΙΩΤΗΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 640ΩΩΕΘ-Ρ38 17/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 52-17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΥΤΟ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΖΟΜΩΕΘ-ΘΞΖ 17/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 50-17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΧΑΝΙΩΤΗΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 72ΖΘΩΕΘ-Ρ15 17/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 49-17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΗ ΦΟΥΡΚΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω1ΘΛΩΕΘ-ΟΕΕ 17/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 48-17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΖ96ΩΕΘ-62Χ 17/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 47-17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6Τ6ΩΩΕΘ-ΣΨΜ 17/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 64/17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μεταφορά Αγροτικής οδού στην ΤΚ Παλιουρίου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 7ΕΔΕΩΕΘ-ΘΑΧ 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 10-2016 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση επί προσφυγής
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 78Β8ΩΕΘ-ΦΜΠ 09/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 9-2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διόρθωση υψομετρικής μελέτης Τ.Κ. Καλλιθέας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΠΝΨΩΕΘ-2ΨΤ 09/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 7-2016 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Χορήγηση Αδειών χρήσης Μουσικών Οργάνων.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ψ6Κ6ΩΕΘ-5ΡΔ 07/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 11/2016 Αρ. Αποφ.: 11/2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Χορήγηση Προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΛ1ΧΩΕΘ-Γ9Π 07/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 8-2016 Αρ. Αποφ.: 8/2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έκθεση πεπραγμένων ΕΠΖ, έτους 2015.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 79ΞΧΩΕΘ-ΝΓΨ 04/02/2016 Αρ. Πρωτ.: 2-2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός πρακτικογράφου της ΕΠΖ του Δήμου Κασσάνδρας.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΧ5ΘΩΕΘ-ΛΧ7 04/02/2016 Αρ. Πρωτ.: 1-2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση του τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Κασσάνδρας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΠ2ΜΩΕΘ-ΨΧΒ 02/02/2016 Αρ. Πρωτ.: 6-2016 Αρ. Αποφ.: 6-2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πεζοδρόμηση δύο τμημάτων του κεντρικού δρόμου Ν. Σκιώνης, για καθορισμένο χρονικό διάστημα
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΟΞΖΩΕΘ-ΜΕ9 02/02/2016 Αρ. Πρωτ.: 5-2016 Αρ. Αποφ.: 5-2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
4/2016 AπόφασηΕπιτροπής Ποιότητας Ζωής / Χορήγηση Αδειών χρήσης Μουσικών Οργάνων.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΕΕ2ΩΕΘ-8ΓΑ 29/01/2016 Αρ. Πρωτ.: 4-2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
3/2016 AπόφασηΕπιτροπής Ποιότητας Ζωής / Χορήγηση Προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6Τ27ΩΕΘ-ΜΧΑ 29/01/2016 Αρ. Πρωτ.: 3-2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 78Μ2ΩΕΘ-3Ξ6 28/12/2015 Αρ. Πρωτ.: ΑΠΟΦ ΕΠΖ 53/2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΩ2ΟΩΕΘ-ΡΝΨ 24/12/2015 Αρ. Πρωτ.: ΑΠΟΦ ΕΠΖ 54/2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 15

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101