Αποφάσεις
Γνωμοδότηση επί των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και σύνταξη σχεδίου κανονισμού λειτουργίας δικτύου πεζοδρόμων του οικισμού Αφύτου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΖ41ΩΕΘ-ΗΜΕ 13/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 25 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση αδειών εισόδου-εξόδου και απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΘΠ1ΩΕΘ-Σ1Δ 25/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 21-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση κανονισμού Καθορισμού κοινόχρηστων χώρων - χώρων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου Δήμου Κασσάνδρας.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΨ2ΨΩΕΘ-ΠΩΙ 22/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 20-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παράταση ωραρίου αδειών χρήσης Μουσικών Οργάνων
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΒΒΜΩΕΘ-36Ψ 22/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 19-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου στη Τ.Κ. Κρυοπηγής.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΣΦ2ΩΕΘ-ΣΘΟ 15/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 18-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Κοπή και κλάδευση δένδρων στην περιοχή του οικισμού Σίβηρης.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΡΒΨΩΕΘ-ΨΚ3 01/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 7-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση μίσθωσης δημ.χώρου για στέγαση (λυόμενης κατασκευής) καταστήματος πώλησης ψιλικών στην Δ.Κ. Πευκοχωρίου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 65Ζ3ΩΕΘ-ΖΛΕ 29/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 16-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παράταση ωραρίου αδειών χρήσης Μουσικών Οργάνων.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΞΡ7ΩΕΘ-6ΗΕ 20/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 14-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου στη Τ.Κ. Κρυοπηγής.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 787ΙΩΕΘ-ΩΨΟ 20/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 11-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου στη Δ.Κ. Πευκοχωρίου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΒΨ0ΩΕΘ-ΞΑΛ 20/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 10-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Καθορισμός τμημάτων αιγιαλού για παραχώρηση με δημοπρασία.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΨ2ΖΩΕΘ-ΩΥΖ 08/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 15-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έγκριση μίσθωσης δημ.χώρου για στέγαση (λυόμενης κατασκευής) καταστήματος πώλησης ψιλικών στην Τ.Κ. Κρυοπηγής
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΙΣΡΩΕΘ-4ΣΗ 06/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 9-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου στη Δ.Κ. Πευκοχωρίου.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6Ο9ΥΩΕΘ-ΛΘ0 28/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 8-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έκθεση πεπραγμένων ΕΠΖ, έτους 2018
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΝΔ1ΩΕΘ-Ι2Θ 28/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 6-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου στη Δ.Κ. Πευκοχωρίου.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6Χ7ΓΩΕΘ-ΘΟ7 28/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 5-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άδεια απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων στη Δ.Κ. Πευκοχωρίου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 75ΙΕΩΕΘ-ΘΛΓ 28/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 4-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου στη Τ.Κ. Πολυχρόνου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω2Γ0ΩΕΘ-ΥΨΚ 28/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 3-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου στη Τ.Κ. Πολυχρόνου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΞΒΕΩΕΘ-ΜΩΥ 28/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 3-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου στη Τ.Κ. Πολυχρόνου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΑΔΟΩΕΘ-ΖΩΗ 28/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 2-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Μεταφορά πιστώσεων μελετών οικονομικού έτους 2018 στο έτος 2019.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 68ΤΣΩΕΘ-ΕΔΦ 28/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 372-2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 19

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101