Αποφάσεις
α) Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός γεωτρήσεων Δήμου Κασσάνδρας» β) Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της αριθ. 28/2011μελέτης και γ) Καθορισμός όρων διακήρυξης της δημοπρασίας. (ΑΠΟΦ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 499/11)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45Ο4ΩΕΘ-ΚΤΔ 12/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 499 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
α) Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός υγρών θαλάμων αντλιοστασίων και έργων εισόδου Ε.Ε.Λ.» β) Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της αριθ. 27/2011 μελέτης και γ) Καθορισμός όρων διακήρυξης της δημοπρασίας. (ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 498/11
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45Ο4ΩΕΘ-ΟΥ7 12/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 498 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
α)Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Εκμετάλλευση γεωτρήσεων Χανιώτης-Κασσανδρείας» β) Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της αριθ. 34/2011 μελέτης και γ) Καθορισμός όρων διακήρυξης της δημοπρασίας.(ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 488/11)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45Ο4ΩΕΘ-7Θ3 12/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 488 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού, (σακούλες διάφορα μεγέθη)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΠΧΩΕΘ-4ΔΥ 07/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 380 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση της προμήθειας Σπόρων-φυτών-δενδρυλίων(φυτά-λίπασμα,τύρφη,κ.α)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΠΧΩΕΘ-17Α 07/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 379 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΠΧΩΕΘ-ΔΓΜ 07/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 377 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση της προμήθειας Εκτυπώσεις, εκδόσεις,βιβλιοδετήσεις(Φ/Α,τοπογραφικά,μελέτες)»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΠΧΩΕΘ-37Η 07/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 376 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απευθείας ανάθεση της προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων(φάκελοι,κλασέρ,χαρτί Α4)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΠΧΩΕΘ-ΖΟΛ 07/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 375 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση της προμήθειας εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (έντυπα λογαριασμών , φάκελοι )
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΠΧΩΕΘ-2Ο1 07/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 374 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απευθείας ανάθεση της προμήθειας εξόδων συσσιτίων (τρόφιμα,αναλώσιμα κ.α) του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κασσάνδρας.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45Π5ΩΕΘ-Β54 04/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 372 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΦΟΥΡΚΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΚΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΠΑΩΕΘ-ΟΓΒ 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 366 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΗΝΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΠΑΩΕΘ-ΗΕΩ 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 365 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΡΕΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΗΝΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΠΑΩΕΘ-ΟΟΞ 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 364 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΚΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΠΑΩΕΘ-ΓΒΑ 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 363 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν.ΣΚΙΩΝΗΣ, ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΩΤΗΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ,ΑΦΥΤΟΥ,Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΥΡΚΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΠΑΩΕΘ-ΩΗΛ 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 362 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΑΠΟ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΦΟΥΡΚΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΚΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΠΑΩΕΘ-4ΜΦ 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 361-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν.ΣΚΙΩΝΗΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΠΑΩΕΘ-ΑΔΣ 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΘΩΕΘ-Η4Ζ 28/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 22223 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΘΩΕΘ-ΣΦΙ 28/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 22209 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΘΩΕΘ-ΙΙΗ 28/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 21336 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
1 300 301 302 303 304 316

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101