Αποφάσεις
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΕΖΩΕΘ-76Κ 01/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 339 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΠΑΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΕΖΩΕΘ-Ο70 01/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 338 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΕΛΑΧΙΔΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΕΖΩΕΘ-ΔΗΜ 01/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 334 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΕΖΩΕΘ-ΖΟΩ 01/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 332 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΔΕΚΑ (10) ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ,ΤΕ ΚΑΙ ΔΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΕΖΩΕΘ-0ΒΟ 01/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 321 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΕΖΩΕΘ-ΨΔΑ 01/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 22327 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΕΖΩΕΘ-ΝΘΖ 01/10/2013 Αρ. Πρωτ.: - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΝΩΕΘ-ΕΣΡ 30/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 22307 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΙΣΘΩΣΗ μηχανημάτων έργου 2013
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ92ΩΕΘ-Δ7Μ 25/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 336 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΔΩΕΘ-6ΕΤ 24/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 337 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ93ΩΕΘ-ΛΚΝ 23/09/2013 Αρ. Πρωτ.: - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΩΕΘ-Λ4Α 20/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 21576 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΩΕΘ-ΘΔ8 20/09/2013 Αρ. Πρωτ.: - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΩΕΘ-ΠΨΝ 20/09/2013 Αρ. Πρωτ.: - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΩΕΘ-ΡΓΟ 20/09/2013 Αρ. Πρωτ.: - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΩΕΘ-Ω2Λ 20/09/2013 Αρ. Πρωτ.: - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΩΕΘ-3ΗΩ 20/09/2013 Αρ. Πρωτ.: - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΩΕΘ-Ξ8Λ 20/09/2013 Αρ. Πρωτ.: - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΩΕΘ-ΘΣΡ 20/09/2013 Αρ. Πρωτ.: - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΩΕΘ-ΔΟΕ 20/09/2013 Αρ. Πρωτ.: - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 312 313 314 315 316 364

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101