Αποφάσεις
ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ"
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β49ΗΩΕΘ-ΙΨΑ 11/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 88/2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β491ΩΕΘ-9ΓΑ 10/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 95/2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β491ΩΕΘ-1ΤΚ 10/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 89/2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β49ΚΩΕΘ-ΑΦΒ 08/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 9942 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β49ΚΩΕΘ-Υ4Μ 08/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 87 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β499ΩΕΘ-ΩΙΣ 04/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 9856 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΥΠΗΡ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β499ΩΕΘ-ΖΥ9 04/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 85 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β499ΩΕΘ-Ι87 04/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 9335 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ-ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β499ΩΕΘ-ΥΙ7 04/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 76 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β496ΩΕΘ-ΩΩΥ 02/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 9338 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΏΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β496ΩΕΘ-ΨΓΒ 02/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 78 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β464ΩΕΘ-Ν0Ο 30/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 9291 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β464ΩΕΘ-Τ7Σ 30/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 72 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β464ΩΕΘ-ΝΜΙ 30/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 9297 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β464ΩΕΘ-ΩΣΒ 30/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 73 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΕΘ-Η4Γ 27/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 75 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΧΩΕΘ-ΜΔ1 25/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 69 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΣΩΕΘ-Ω3Ν 20/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 8630 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΣΩΕΘ-ΤΛΖ 20/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 64 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΙΒΡΙΔΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΜΦΑΚΕΛΛΩΣΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΣΩΕΘ-976 20/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 8442 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 312 313 314 315 316 335

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101