Αποφάσεις
Εντολή Μετακίνησης Υπαλλήλου Εκτός Έδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΕΘ-ΣΞΓ 19/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 20889 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΕΘ-ΦΧ7 16/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 309-2013 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΕΘ-ΙΔ5 16/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 307-2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έλεγχος – βιντεοσκόπηση και καθαρισμός γεωτρήσεων Δ.Ε. Παλλήνης
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΕΘ-ΜΙΩ 16/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 306/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΕΘ-Ζ10 16/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 305/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών «Εργασίες Αποκομιδής-Ανακύκλωσης απορριμμάτων και Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κασσάνδρας»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΕΘ-22Κ 16/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 20663 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΩΕΘ-ΜΥΖ 13/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 20589 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΩΕΘ-ΡΙΦ 13/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 20589 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΩΕΘ-Ν29 13/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 20594 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΩΕΘ-ΥΡ3 13/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 20594 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩΕΘ-6Σ9 12/09/2013 Αρ. Πρωτ.: - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 85/2013 ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΩΕΘ-ΑΛ5 10/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 292-2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΩΕΘ-ΤΜΨ 09/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 295 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΩΕΘ-Ο2Ω 09/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 20584 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΝΙΑΛΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΩΕΘ-ΚΝΦ 09/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 20574 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΩΕΘ-ΞΜΤ 05/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 20372 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΩΕΘ-Τ6Τ 05/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 293-2013 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εντολή Μετακίνησης Υπαλλήλου Εκτός 'Εδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΩΕΘ-1ΗΤ 05/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 11343 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εντολή Μετακίνησης Υπαλλήλου Εκτός Έδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΩΕΘ-7Γ1 05/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 11109 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εντολή Μετακίνησης Υπαλλήλου Εκτός Έδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΩΕΘ-ΝΘΤ 05/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 8762 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 313 314 315 316 317 364

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101