Αποφάσεις
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΜΦΑΚΕΛΛΩΣΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΣΩΕΘ-9Α3 20/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 60 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΔΩΕΘ-8Β3 18/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 8446 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ--ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΔΩΕΘ-3ΞΤ 18/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 8445 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΔΩΕΘ-7ΣΔ 18/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 61 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έγκριση παραχώρησης σχολικού χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κασσάνδρειας και Δημοτικού σχολείου Ν.Φωκαίας στην Κοινωφελή Επιχείρηση Κασσάνδρας για τη δημιουργία και λειτουργία ΚΔΑΠ στα πλαίσια της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΦΩΕΘ-ΕΗΖ 12/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 65 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΓΩΕΘ-Ψ7Θ 11/04/2012 Αρ. Πρωτ.: - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4Ω0ΩΕΘ-ΖΞΓ 10/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 8441 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4Ω0ΩΕΘ-0ΝΒ 10/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 59 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4Ω0ΩΕΘ-Μ7Φ 10/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 8440 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4Ω0ΩΕΘ-Μ5Ρ 10/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 58 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΗΩΕΘ-Ο5Ω 09/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 8411 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΗΩΕΘ-ΔΘΣ 09/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 8409 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΗΩΕΘ-ΡΓΒ 09/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 57 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Περίληψη διακήρυξης του έργου "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Κασσάνδρας"
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β44ΘΩΕΘ-ΔΤ2 12/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 4941 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ : 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β44ΗΩΕΘ-0ΝΗ 07/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 46 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Κασσάνδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β441ΩΕΘ-Β1Π 06/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 3612 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β441ΩΕΘ-ΒΒΨ 06/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 44 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επισκευή σχαρών αντλιοστασίων αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων Δήμου Κασσάνδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β441ΩΕΘ-ΙΘ2 06/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 3624 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β441ΩΕΘ-ΛΧΝ 06/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 3629 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΑΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β44ΡΩΕΘ-ΗΣΟ 01/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 22 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 313 314 315 316 317 335

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101