Αποφάσεις
Εντολή Μετακίνησης Υπαλλήλου Εκτός Έδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩΕΘ-ΡΩΧ 22/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 14009 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩΕΘ-ΧΒ3 22/07/2013 Αρ. Πρωτ.: - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩΕΘ-Ξ17 22/07/2013 Αρ. Πρωτ.: - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ4ΔΩΕΘ-06Β 20/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 229 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ4ΔΩΕΘ-Π4Ψ 20/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 225 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ4ΔΩΕΘ-7ΘΑ 20/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 228 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ43ΩΕΘ-777 19/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 16057 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ43ΩΕΘ-Δ3Φ 19/07/2013 Αρ. Πρωτ.: - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ43ΩΕΘ-ΧΨ9 19/07/2013 Αρ. Πρωτ.: - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ43ΩΕΘ-ΖΚΒ 19/07/2013 Αρ. Πρωτ.: - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ43ΩΕΘ-9ΦΣ 19/07/2013 Αρ. Πρωτ.: - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ43ΩΕΘ-5ΗΜ 19/07/2013 Αρ. Πρωτ.: - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ43ΩΕΘ-ΣΟΨ 19/07/2013 Αρ. Πρωτ.: - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ43ΩΕΘ-ΑΞΑ 19/07/2013 Αρ. Πρωτ.: - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ43ΩΕΘ-ΩΧ6 19/07/2013 Αρ. Πρωτ.: - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ κου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ στις 08-07-2013
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ40ΩΕΘ-Σ3Ψ 12/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 15464/2013 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ κου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ στις 01-07-2013
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ40ΩΕΘ-ΖΡΗ 12/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 14516/2013 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ κου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ στις 18-06-2013.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ40ΩΕΘ-ΞΝΓ 12/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 13038/2013 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης»(Ο.Π.Δ) και Πινάκων Στοχοθεσίας Δήμου Κασσάνδρας.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ41ΩΕΘ-9ΑΓ 10/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 230/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΩΕΘ-ΟΝΘ 09/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 219-2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 314 315 316 317 318 359

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101