Αποφάσεις
Εντολή Μετακίνησης του Υπαλλήλου Καραγκούνη Γεώργιου Εκτός Έδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΩΕΘ-Ξ2Γ 03/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2349 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εντολή Μετακίνησης του Υπαλλήλου Καραγκούνη Γεώργιου Εκτός Έδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΩΕΘ-ΖΟ6 03/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2262 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση Δημάρχου για απευθείας ανάθεση της εργασίας Συντήρηση δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δημοτικής Ενότητας Κασσάνδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΩΕΘ-ΠΙΣ 03/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 284 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΩΕΘ-ΥΝΘ 03/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 286 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Εντολή Μετακίνησης του Υπαλλήλου Καραγκούνη Γεώργιου Εκτός Έδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΩΕΘ-ΞΧ8 03/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2170 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εντολή Μετακίνησης Υπαλλήλου Εκτός Έδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΩΕΘ-ΗΔΓ 03/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 808 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εντολή Μετακίνησης Υπαλλήλου Εκτός Έδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΩΕΘ-Υ76 03/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 443 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εντολή Μετακίνησης Υπαλλήλου Εκτός Έδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΩΕΘ-ΙΚ6 03/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 262 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εντολή Μετακίνησης Υπαλλήλου Εκτός Έδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΩΕΘ-ΥΙΡ 03/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 20107 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εντολή Μετακίνησης Υπαλλήλου Εκτός έδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΩΕΘ-36Ω 03/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 18013 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εντολή Μετακινησης Υπαλλήλου Εκτός Έδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΩΕΘ-ΚΕ2 03/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 18770 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εντολή Μετακίνησης Υπαλλήλου Εκτός Έδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΩΕΘ-Μ31 03/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 18012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εντολή Μετακίνησης Υπαλλήλου Εκτός Έδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΩΕΘ-Ο0Ι 03/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 17604 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διακήρυξη της παροχής υπηρεσιών "Κοπή δένδρων Δ.Ε. Κασσάνδρας"
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ94ΩΕΘ-Δ0Μ 02/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 20058 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ94ΩΕΘ-14Ε 02/09/2013 Αρ. Πρωτ.: - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΩ8ΩΕΘ-ΔΙ4 30/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 278 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 272/2013 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΩΧΩΕΘ-ΠΧΡ 29/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 272 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΓΑΛΑΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΩΜΩΕΘ-Ι7Υ 27/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 19251 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΩΜΩΕΘ-ΞΥΙ 27/08/2013 Αρ. Πρωτ.: - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΩΜΩΕΘ-546 27/08/2013 Αρ. Πρωτ.: - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 315 316 317 318 319 364

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101