Αποφάσεις
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΛΑΔΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΤΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΝΗΩΕΘ-8ΣΛ 03/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 409 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΛΑΔΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΤΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΝΗΩΕΘ-ΘΧΒ 03/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 403 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΝΗΩΕΘ-ΗΕΛ 03/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 370 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ Η ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ(ΕΔΕΣΜΑΤΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ) ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ-ΓΙΟΡΤΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΨΓΩΕΘ-Ν3Ε 31/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 450 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΛΑΒΙΝΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΨΞΩΕΘ-ΝΝ3 27/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 26339 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΛΑΒΙΝΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΨΞΩΕΘ-ΒΣ4 27/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 25774 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΛΑΒΙΝΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΨΞΩΕΘ-ΖΛ6 27/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 25474 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΨΨΩΕΘ-Ζ4Β 21/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 411 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΨΨΩΕΘ-ΦΚΑ 21/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 412 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΨΨΩΕΘ-8ΒΜ 21/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 28453 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΨΨΩΕΘ-9ΓΡ 21/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 28203 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΨΨΩΕΘ-5ΥΨ 21/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 28453 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΨΨΩΕΘ-00Ω 21/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 28452 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΨΨΩΕΘ-Θ4Κ 21/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 28452 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΨΨΩΕΘ-2Ξ0 21/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 27836 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΠΟΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ - ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ).
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΨΨΩΕΘ-0Υ4 21/12/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ).
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΨΨΩΕΘ-6ΘΖ 21/12/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ" ΠΟΣΟΥ 5.000,00 € ΕΥΡΩ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΨΨΩΕΘ-ΦΜΣ 21/12/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΨΨΩΕΘ-ΖΧΦ 21/12/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση απόδοσης λογαριασμού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή τελών αποστολής λογαριασμών ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης και απαλλαγή του υπολόγου κ. Ραμανδάνη Γεωργίου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΨΟΩΕΘ-ΙΕΝ 15/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 671 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 315 316 317 318 319 335

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101