Αποφάσεις
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΞΥΛΕΙΑ)" ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 18.499,50 ΕΥΡΩ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 456ΜΩΕΘ-ΠΚΩ 09/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 26896 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ" ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 38.321,28 ΕΥΡΩ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 456ΜΩΕΘ-ΘΒΗ 09/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 26895 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΞΥΛΕΙΑ)" ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΟΣΟΥ 25.001,23 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 456ΜΩΕΘ-ΞΜ7 09/12/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ" ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΟΣΟΥ 49.999,30 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 456ΜΩΕΘ-ΔΔ2 09/12/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Κατάταξη των υπαλλήλων του Δήμου Κασσάνδρας Στα μισθολογικά κλιμάκια των βαθμών του Ν. 4024/2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4565ΩΕΘ-ΣΜ3 08/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 443 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ "ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΟΨΕΩΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ"
Δήμαρχος ΑΔΑ: 456ΥΩΕΘ-ΥΘΖ 01/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 26661 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΟΨΕΩΣ)" ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 300,00 € ΕΥΡΩ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 456ΥΩΕΘ-34Η 01/12/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4570ΩΕΘ-ΔΣ8 28/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 436 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ (ΜΕΛΑΝΑΚΙΑ, ΤΟΝΕΡ).
Δήμαρχος ΑΔΑ: 457ΚΩΕΘ-Η6Κ 24/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 26175 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ (ΜΕΛΑΝΑΚΙΑ, ΤΟΝΕΡ).
Δήμαρχος ΑΔΑ: 457ΚΩΕΘ-5Ν5 24/11/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ 10 ΗΜΕΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 457ΚΩΕΘ-Α18 24/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 433 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΧΑΡΤΙΚΑ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 457ΡΩΕΘ-ΡΧΚ 21/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 24191 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Δ.Π.Σ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.500,00 ΕΥΡΩ (ΧΑΡΤΙΚΑ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ).
Δήμαρχος ΑΔΑ: 457ΡΩΕΘ-4Γ9 21/11/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ –ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 457ΡΩΕΘ-Ρ8Κ 21/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 432 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ Κ 10 ΗΜΕΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 457ΡΩΕΘ-ΘΤΟ 21/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 433 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 457ΡΩΕΘ-Ξ99 21/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 25622 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ" ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.500,00 €.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 457ΡΩΕΘ-ΤΣ2 21/11/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ- ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΔΕΞΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 14/11/2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 457ΒΩΕΘ-ΕΣΩ 15/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 25428 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 457ΒΩΕΘ-9ΕΧ 15/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 25135 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 24.600,00 €, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 457ΒΩΕΘ-ΑΜΕ 15/11/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
1 316 317 318 319 320 335

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101