Αποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΡΕΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΗΝΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΠΑΩΕΘ-ΟΟΞ 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 364 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΚΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΠΑΩΕΘ-ΓΒΑ 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 363 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν.ΣΚΙΩΝΗΣ, ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΩΤΗΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ,ΑΦΥΤΟΥ,Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΥΡΚΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΠΑΩΕΘ-ΩΗΛ 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 362 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΑΠΟ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΦΟΥΡΚΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΚΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΠΑΩΕΘ-4ΜΦ 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 361-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν.ΣΚΙΩΝΗΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΠΑΩΕΘ-ΑΔΣ 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΘΩΕΘ-Η4Ζ 28/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 22223 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΘΩΕΘ-ΣΦΙ 28/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 22209 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΘΩΕΘ-ΙΙΗ 28/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 21336 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.735,37 ΕΥΡΩ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΗΩΕΘ-ΒΘΔ 23/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 21613 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΧ8ΩΕΘ-6Ρ7 06/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 20507 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 34.355,05€ ΣΤΟΝ ΚΑ 8122.057 ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ου ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΔ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ"
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΧΧΩΕΘ-08Ω 05/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 17.583 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Περίληψη Διακήρυξης για την «Μεταφορά Μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κασσάνδρας για το σχολικό έτος 2011-2012»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΧΧΩΕΘ-ΒΣ8 05/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 19817 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜ3ΩΕΘ-Λ6Μ 28/08/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE+ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΕΘ-ΤΤΓ 09/08/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜ4ΩΕΘ-ΓΔ9 08/08/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α58ΩΕΘ-3ΥΧ 04/08/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α58ΩΕΘ-ΝΤΨ 04/08/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α58ΩΕΘ-1ΦΑ 04/08/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α58ΩΕΘ-ΙΒ3 04/08/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α58ΩΕΘ-ΘΑΦ 04/08/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 320 321 322 323 324 335

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101