Αποφάσεις
ΧΕΠ 127Α/11 ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΑΧ. ΤΑΜ/ΡΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΘ-1 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΕΠ 126Α/11 ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ Τ.Π.Δ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΘ-Η 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΕΠ 125Α/11 ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓ/ΝΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΘ-Λ 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΕΠ 124Α/11 ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑ 0824 ΚΡΑΤ. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΚΑ 0822 ΚΡΑΤ. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΘ-Δ 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΕΠ 37Β/11 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΘ-Ε 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΧΕΠ 36Β/11 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΘ-9 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΧΕΠ 35Β/11 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ιΑΝΟΥΑΡΙΟ 2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΕΘ-Ψ 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΘ-Υ 08/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΕΠ 123Α/11 ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΡΩΕΘ-Μ 07/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΕΠ 122Α/11 ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΡΩΕΘ-Υ 07/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΕΠ 121Α/11 ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΡΩΕΘ-7 07/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΕΠ 120Α/11 ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΡΩΕΘ-5 07/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΕΠ 119Α/11 ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Φ.Μ.Υ. (ΤΑΚΤ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΡΩΕΘ-Α 07/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ 118Α/11 ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑ0822 ΚΡΑΤ. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΚΑ0824 ΚΡΑΤ. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΡΩΕΘ-Ν 07/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΕΠ 117Α/11 ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Φ.Μ.Υ. (ΤΑΚΤ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ9ΩΕΘ-Τ 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ 116Α/11 ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ Τ.Π.Δ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ9ΩΕΘ-Α 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΕΠ 115Α/11 ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΑΧ. ΤΑΜ/ΡΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ9ΩΕΘ-Ξ 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΕΠ 114Α/11 ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓ/ΝΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ9ΩΕΘ-Ζ 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΕΠ 113Α/11 ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ9ΩΕΘ-Σ 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΕΠ 112Α/11 ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓ9ΩΕΘ-Υ 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 357 358 359 360 361 364

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101