Αποφάσεις
Έγκριση της αριθμ.110/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Κ.Ε.ΔΗ.Κ. που αφορά την 4 η αναμόρφωση Π/Υ 2022».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΔΒΣΩΕΘ-Δ6Μ 15/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 344-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση σύναψη προγραμματικής σύμβασης στα πλαίσια της από κοινού υλοποίησης της υπηρεσίας με τίτλο: «Υποστήριξη της Υπηρεσίας Δόμησης, Δήμου Κασσάνδρας» με την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 62Υ6ΩΕΘ-Λ7Ι 14/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 342-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση σχεδίου 12ης αναμόρφωσης Π/Υ έτους 2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΕΔ0ΩΕΘ-ΕΜΛ 14/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 341-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση αιτήματος αναπροσαρμογής τιμήματος λογαριασμών της σύμβασης με τίτλο «Εργασίες Μεταφόρτωσης Αστικών Απορριμμάτων Δήμου Κασσάνδρας» λόγω αύξησης των καυσίμων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΗΠΒΩΕΘ-Β5Ζ 09/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 334-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση αιτήματος αναπροσαρμογής τιμήματος λογαριασμών της σύμβασης με τίτλο Εργασίες Αποκομιδής – Ανακύκλωσης απορριμμάτων και Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κασσάνδρας λόγω αύξησης των καυσίμων»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΥΘ4ΩΕΘ-3ΘΧ 09/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 333-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αναγκαιότητα ενίσχυσης των Κ.Α. 20-6277.022, Κ.Α. 35-6277.001, Κ.Α. 35-6222.001 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΜΛ7ΩΕΘ-1ΛΨ 09/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 332-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τροποποίησης της Σύμβασης της Υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Υ3ΔΩΕΘ-ΓΔΥ 09/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 324-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της αριθμ.103/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Κ.Ε.ΔΗ.Κ. που αφορά την 3η αναμόρφωση Π/Υ 2022»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΔΔ6ΩΕΘ-ΓΞΧ 08/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 335-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου: «Κατεπείγουσα σταθεροποίηση πρανών παραλιακών τμημάτων οικισμού Χανιώτης Δήμου Κασσάνδρας για την άρση επικινδυνότητας κατολισθητικών φαινομένων που προκλήθηκαν λόγω θεομηνίας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ9ΕΚΩΕΘ-ΖΨΤ 08/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 330-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση 6ου ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ι7ΗΩΕΘ-45Ζ 08/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 329-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδοχή αιτήματος αναπροσαρμογής τιμήματος λογαριασμού σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών Δήμου Κασσάνδρας και Υπηρεσίες οργάνωσης – Διαχείρισης προγράμματος Γαλάζιας Σημαίας» (αρ. μελ. 124/2018)”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Φ90ΩΕΘ-ΟΘ2 07/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 327-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση σχεδίου 10ης αναμόρφωσης Π/Υ έτους 2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Χ0ΖΩΕΘ-ΛΝΝ 06/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 338-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση σχεδίου 11ης αναμόρφωσης Π/Υ έτους 2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΕΑΜ1ΩΕΘ-39Π 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 339-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
: Αναγκαιότητα τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΜΤΚΩΕΘ-ΞΞΡ 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 337-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Γ’ τριμήνου 2022 για την εκτέλεση του Π/Υ 2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ρ2Λ6ΩΕΘ-ΙΧ0 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 336-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αναγκαιότητα τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΔΤ3ΩΕΘ-9ΗΑ 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 326-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Αναγκαιότητα τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΑΔΓΩΕΘ-ΗΕΖ 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 323-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου για διοργάνωση ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΘΠΦΩΕΘ-5ΤΡ 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 322-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης του Έργου: «Αποκατάσταση κατολισθαινόντων τμημάτων οδού Ν.Σκιώνης-Χανιώτης Δήμου Κασσάνδρας» με τη διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 (Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Θ4ΧΩΕΘ-Ρ9Φ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 328-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Διαγραφές οφειλών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω24ΡΩΕΘ-Ω28 30/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 299-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 6 293

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101