Αποφάσεις
Εντολή μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9Θ1ΙΩΕΘ-ΘΩΦ 01/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 110.2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΦΕΙΛΗ ΠΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΚΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΓΗ7ΩΕΘ-Α8Ρ 01/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1828 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τροποποίηση αποφάσεων τοποθέτησης προσωπικού καθαριότητας σχολικών κτιρίων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ρ582ΩΕΘ-Χ33 29/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 97 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Δημοτικού Ταμία, και υπευθύνου ταμειακής διαχείρισης Δήμου Κασσάνδρας & του ΝΠΔΔ “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Κασσάνδρας (ΔΛΤΔΚ)”
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΡΔΞΩΕΘ-55Ω 26/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 90/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΡΡ8ΘΩΕΘ-Χ1Φ 26/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 89/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΚΧΔΩΕΘ-ΗΡ4 26/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 88/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ2ΗΦΩΕΘ-70Ε 26/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 87-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΡΥΝΩΩΕΘ-ΖΓ8 26/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 86-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΡΛΟΜΩΕΘ-Χ8Λ 25/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1234 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΨΒ9ΩΕΘ-ΜΙΤ 25/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1284 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΚΨΟΩΕΘ-ΠΧΣ 25/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1283 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Η3ΓΩΕΘ-ΓΜΙ 25/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1282 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ93ΙΩΕΘ-9ΣΠ 25/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1281 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΗΑΒΩΕΘ-ΒΧΕ 25/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1280 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΙΞΠΩΕΘ-4ΝΘ 25/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1279 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 61Ε4ΩΕΘ-Ι3Η 25/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1277 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ55ΡΩΕΘ-ΒΗΒ 25/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1272 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 92Ι6ΩΕΘ-ΦΞΖ 24/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1265 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΒΣΦΩΕΘ-Ε7Ρ 24/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1264 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΒ03ΩΕΘ-2Η8 24/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1263 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 4 5 6 7 8 335

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101