Δελτία Τύπου/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
27/12/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία 19/12/2012
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 28042
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
630 77 Κασσανδρεία
Τηλ. 2374350117
Φαξ. 2374350109

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αρ. 451/2012 απόφαση της Ο.Ε., αποφασίστηκε η ανάκληση της υπ’ αρ.382/2012 απόφαση της Ο.Ε. περί «Έγκρισης τευχών δημοπράτησης και Καθορισμού όρων δημοπράτησης της παροχής υπηρεσιών ‘Εργασίες αποκομιδής – ανακύκλωσης απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κασσάνδρας’», καθώς επίσης αποφασίστηκε και η ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της ανωτέρω παροχής υπηρεσιών .

Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας

Παπαγιάννης Βασίλειος

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101