ΕΣΠΑ/Ανακοινώσεις/, ΕΣΠΑ/, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ”