Ανακοινώσεις/Ανακοίνωση για Πληγέντες Πυρκαγιάς 22ας Σεπτεμβρίου 2017