Ανακοινώσεις/Ανακοίνωση Ματαίωσης της 38ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
10/11/2017

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής κ.κ.

  1. Φτίκα Αλκιβιάδη
  2. Σωτηριάδη Δημήτριο
  3. Γραμμένο Δημήτριο
  4. Πούλιο Σπυρίδωνα
  5. Φασούλα Χριστόδουλο
  6. Βαμβακά Κρυσταλλία

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη 38η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κασσάνδρας για την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. δεν θα πραγματοποιηθεί (η με αριθ. πρωτ. 23388/06-11-2017 πρόσκληση).

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101