Ανακοινώσεις/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
04/06/2018

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Ο πρόσφατα δημοσιευμένος νόμος 4541/Α΄/31-05-2018
«Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις» αναφέρει
στο Κεφάλαιο Β΄, άρθρο 14 Τροποποίηση του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/Α΄/13-11-17)
«Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,
και συγκεκριμένα στην παρ.13 του άρθρου 59 που αντικαθίσταται ότι
όσοι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών δεν έχουν ακόμη ανανεώσει την άδειά τους
βάσει της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4264/2014 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, δύνανται να θεωρήσουν αυτή και να δραστηριοποιούνται
έως την 15η Ιανουαρίου 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4497/17.
Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν εντός της ως άνω προθεσμίας
ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101
Φεβ 17, 2019 - Κυρ
Κασσανδρεία, Ελλάδα
4°C
2 m/s
60%
771.07 mmHg
σαβ02/16 κυρ02/17 δευ02/18 τρι02/19 τετ02/20
4/4°C
9/8°C
11/8°C
12/9°C
13/12°C