Ανακοινώσεις/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 6 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 8 ΜΗΝΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101