ΕΣΠΑ/ΕΣΠΑ/, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ/Απόφαση Ένταξη της Πράξης «Κατασκευή ολοήμερου νηπιαγωγείου Ν. Φώκαιας»
26/07/2018

Απόφαση Ένταξη της Πράξης

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101