Εκκλησίες - Ξωκλήσια/Εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου