Εγκαταστάσεις/Δημοτικές Ενότητες
List of POIs

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101