Δελτία Τύπου/ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ “ΠΥΡΟΣΦΑΙΡΕΙΑ 2018”