Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις - Προμήθειες/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ