Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις - Προμήθειες/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Τ.Κ. ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ