Ανακοινώσεις/Δημοσίευση της κατάστασης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021 Δήμου Κασσάνδρας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101