Πίνακες Θεμάτων/Πίνακες Θεμάτων Σχ. Επ. Β' Βάθμιας Εκπ./Δημοσίευση του Πίνακα Θεμάτων της Συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης (Πρακτικού 11.2014)
16/10/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
24-04-2015
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 6237
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΣ: Mέλη Ε.Π.Ζ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), καλείστε να προσέλθετε στην 6η Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 28-4-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Καθορισμός τμημάτων αιγιαλού για παραχώρηση με δημοπρασία.
 2. Χορήγηση Προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων.
  1. ΚΟΓΚΕΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κων. (Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος & επιχείρηση αναψυχής) Τ.Κ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ Αρ. πρωτ. αίτησης 6184/23-04-2015.
  2. SHEVTSOV OLEG του VIATSESLAV (Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος) Τ.Κ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ 6211/23-04-15.
 3. Επαναχορήγηση ανακληθείσας άδειας καταστήματος.
  1. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Α. – ΚΑΖΑΚΗΣ Α. Ο.Ε. (Καφέ εστιατόριο “ΣΠΑΡΟΣ”) Δ.Κ. ΑΦΥΤΟΥ Αριθ. πρωτ. αίτησης 5590/2015.
 4. Λήψη απόφασης επί της 1/2015 γνωμοδότησης της Τ.Κ. ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ με θέμα “Αίτηση ραδιοφωνικού σταθμού ΚΟΣΜΟΡΑΔΙΟ Ε.Π.Ε.“.
 5. Λήψη απόφασης επί της 3/2015 γνωμοδότησης της Τ.Κ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ με θέμα “Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε ιδιώτη για την τοποθέτηση ΑΤΜ“.
 6. Γνωμοδότηση για έκδοση αδειών τοποθέτησης πινακίδων εισόδου – εξόδου και απαγόρευση στάθμευσης έμπροσθεν εισόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101