Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις - Προμήθειες/Εκπόνηση Μελετών για τον Σχεδιασμό και Υλοποίηση Βασικών Τεχνικών Έργων Υποδομής του Δήμου Κασσάνδρας
12/06/2017

Περίληψη Διακήρυξης: Κατεβάστε το αρχείο εδώ

Ευροπαϊκό Εννιαίο Έγγραφο Προμήθειας: Κατεβάστε τα αρχεία εδώ  και  εδώ

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101